• Het bestuur van Rohda Raalte

  Bestuursleden van R.K.S.V. Rohda Raalte, zoals deze zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van maandag 27 november 2023.

  NaamFunctie
  Han Reinders Voorzitter
  Rien van der Hooft Algemeen Secretaris
  Mark Holterman Penningmeester
  Frank van Rossum Bestuurslid facilitaire zaken
  Vacant Bestuurslid wedstrijdzaken
  Martijn Smit Bestuurslid sponsoring
  Jet Tusveld Bestuurslid media en communicatie
  Bjorn Rekveld Bestuurslid Rohda Clubmensen
  Wim Kieftenbeld Bestuurslid voetbalzaken

  Volgens de statuten, artikel 12, lid 6, dienen in de eerste bestuursvergadering na een verkiezing de bestuursfuncties in onderling overleg verdeeld te worden en stelt het nieuwgekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. De taakverdeling is op de website rohdaraalte.nl terug te vinden en wordt voorafgaand aan de nieuwe ALV in de bewaarbult gepubliceerd.

  TAAKVERDELING ALGEMEEN BESTUUR
  Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 maart 2024.

  Dagelijks bestuur en Raad van Toezicht Stichting

  -       De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur (DB).

  -       De voorzitter van de vereniging is ook voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Voetbalpromotie Rohda Raalte. De overige twee DB-leden zijn lid van de RvT.

  -       De leden van het DB zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de financiële en organisatorische zaken van de kantine.  

   

  Han Reinders

  E-mail: voorzitter@rohdaraalte.nl

  -       voorzitter, lid DB

  -       in- en externe vertegenwoordiging van de vereniging

  -       gedeeld eindverantwoordelijk voor de public relations en communicatie

  -       zitting in het team media en communicatie

  -       coördinator bijzondere evenementen

  -       ondersteuning voetbaltechnisch beleid

  -       kwaliteitszetel in de beleidscommissie 1e selectie senioren

  -       eindverantwoordelijk voor ledenbeleid

   

  Rien van der Hooft

  E-mail: secretariaat@rohdaraalte.nl

  -       algemeen secretaris, lid DB

  -       eindverantwoordelijk voor het Team Algemene Zaken

  -       alle verenigingscorrespondentie met uitzondering van wedstrijdsecretariaten

  -       contactpersoon met gemeente, KNVB en andere instanties

  -        eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie

  -        verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragsregels, normen en waarden, Vertrouwenspersoon en VOG

  -       eindverantwoordelijk Kledingfonds

  -       coördinator gebruik diverse ruimten accommodatie

  -       eindverantwoordelijk voor data op website, e-mailadressen en cloudomgeving

  -       eindverantwoordelijk voor archivering en historie van Rohda Raalte

   

  Mark Holterman

  E-mail: penningmeester@rohdaraalte.nl

  -       penningmeester, lid DB

  -       eindverantwoordelijk voor het team financiële zaken

  -       verantwoording van alle inkomsten en uitgaven inclusief entreegelden

  -       financieel verantwoordelijk voor kantine

  -       eindverantwoordelijk voor ICT soft- en hardware

  -       eindverantwoordelijk voor verzekeringsaangelegenheden

   

  Vacature

  E-mail: wedstrijdzaken@rohdaraalte.nl

  -       eindverantwoordelijk voor het Team Wedstrijdzaken (gezamenlijk)

  -       verantwoordelijk voor de wedstrijdsecretariaten (gezamenlijk)

  -       verantwoordelijk voor de gastheren en/of dames (gezamenlijk)

  -       eindverantwoordelijk voor de Scheidsrechterscommissie (Han Reinders) 

  -       bezetting entree thuiswedstrijden Rohda Raalte 1 (Rien van der Hooft)

   

  Frank van Rossum

  E-mail: facilitairezaken@rohdaraalte.nl

  -       eindverantwoordelijk voor het Team Facilitaire Zaken

  -       eindverantwoordelijk voor de accommodatie

  -       gebouwen, terreinbeheer en veldverlichting

  -       interieur, meubilair en schoonmaakdiensten

  -       kantine, keuken en toiletten (exclusief financiële aangelegenheden)

  -       regelgeving en diplomering kantine en keuken (inclusief tappunten)

  -       melding en afhandeling schades

  -       ICT: infrastructuur en hardware   

  -       projectmanager ver- en/of nieuwbouw

   

  Martijn Smit

  E-mail: sponsorteam@rohdaraalte.nl

  -       eindverantwoordelijk voor het team sponsoring

   

  Jet Tusveld

  E-mail: bestuurslidcommunicatie@rohdaraalte.nl

  -       eindverantwoordelijk voor het team media en communicatie

  -       gedeeld eindverantwoordelijk voor de public relations en communicatie

  -       verantwoordelijk voor clubblad, nieuwsbrieven, website en social media

   

  Bjorn Rekveld

  E-mail: rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl

  -       eindverantwoordelijk voor het team Rohda clubmensen

   

  Wim Kieftenbeld

  E-mail: voetbalzaken@rohdaraalte.nl

  -       eindverantwoordelijk voor het Team Voetbalzaken

  -       verantwoordelijk voor jeugd- en seniorenvoetbal

  -       verantwoordelijk voor selectie en recreatievoetbal (Han Reinders)

  -       coördinator recreatieve senioren (Han Reinders)

  -       verantwoordelijk voor Walking Football (Han Reinders)

  -       verantwoordelijk voor 7x7 voetbal (Han Reinders)

  -       verantwoordelijk voor de organisatie van recreatiezaalvoetbal (Rien van der Hooft)