• Informatie over teamindeling en planning resterende seizoen jeugd Rohda Raalte

  1 mei 2024
 • Regelmatig krijg we vragen over het indelingsbeleid bij Rohda Raalte. Ook is het afsluiten van het huidige seizoen en het opstarten van het nieuwe seizoen soms een enigszins chaotische periode. Met dit nieuwsbericht informeren we jullie daarom hierover.

  Teamindeling
  Het indelen van spelers en speelsters maakt onderdeel uit van het voetbalbeleidsplan. Daarin staat een ontwikkelconcept waarmee we proberen iedere voetballer op zijn of haar eigen niveau te laten spelen.

  Ieder jaar is het weer spannend… Wanneer wordt de nieuwe teamindeling bekend gemaakt? We hanteren daarom een tijdspad zodat we ieder jaar op het juiste moment de juiste stappen kunnen zetten. Hierin hebben de trainers en leiders een belangrijke rol, zij zien immers ‘hun’ spelers twee of drie keer in de week tijdens trainingen en/of wedstrijden. Maar ook de mening van de kadercoach, keeperstrainers en technisch coördinatoren is van cruciaal belang bij de nieuwe indeling. De teams mogen niet te groot maar zeker ook niet te klein zijn en ieder seizoen hebben we te maken met opzeggingen en aanmeldingen. Dat zorgt ervoor dat het geen gemakkelijke taak is en dat er keuzes gemaakt moeten worden.

  Proces teamindeling
  Afgelopen december tijdens reguliere trainersoverleggen is een eerste inventarisatie gemaakt. Besproken is hoe het met de teams en individuele spelers gaat. Deze output  wordt verzameld en gebundeld door de technisch coördinatoren. In de afgelopen periode hebben wederom diverse trainersoverleggen per leeftijdscategorie plaatsgevonden. In mei wordt de voorlopige teamindeling gemaakt en worden indelingsproblemen, zoals aantallen per team, zo goed mogelijk getackeld. 

  Ontwikkeling
  Een talentvolle voetballer is een individu met uitzonderlijke vaardigheden en potentieel op het gebied van voetbal. Het herkennen hiervan nu en in de toekomst is ontzettend moeilijk. Spelers ontwikkelen zich namelijk vaak grillig. Dit houdt in dat prestaties op fysieke, sociaal-emotionele of cognitieve vaardigheden op het moment van het beoordelen van een speler niet altijd indicatief zijn voor de toekomst. Daarnaast zijn vaardigheden die belangrijk zijn voor het selectievoetbal – zoals een ‘winning mindset’ –  soms nog niet aanwezig op de leeftijd waarop we jeugdspelers selecteren voor een selectieteam.

  Criteria bij selecteren
  Ondanks de bovengenoemde onvoorspelbaarheid en subjectiviteit proberen we spelers aan dehand van een aantal criteria te selecteren voor selectieteams. Deze zijn als volgt:

  • fysieke voorwaarden;
  • technische vaardigheden;
  • inzicht/tactische vaardigheden;
  • prestatiegedrag (mentale vaardigheden en weerbaarheid);
  • bijzondere kwaliteit.

  Bij het indelen van selectieteams kijken we (ook) naar het individu. Als een speler soms te weinig doorgroeimogelijkheden (uitdagingen) heeft in zijn/haar huidige team, kunnen we bepalen dat het beter is om een leeftijdsgroep over te slaan. Zo kan het zijn dat een speler uit O14-1 volgend seizoen doorschuift naar O16-1.

  Spelers van ‘buitenaf’
  We merken dat spelers van buiten Raalte zich steeds vaker aanmelden bij Rohda Raalte. Dat geeft aan dat onze vereniging er goed op staat. Uitgangspunt is dat iedereen welkom is en zich bij ons kan aanmelden. Ze kunnen zich net zoals onze ‘eigen’ spelers bewijzen voor de diverse selectieteams voor komend seizoen, door mee te trainen met de huidige teams.

  Planning afsluiten huidige seizoen
  Op zondag 16 juni wordt de nieuwe teamindeling weer bekendgemaakt via de website. Vervolgens worden kick-off bijeenkomsten voor alle jeugdteams georganiseerd  (19, 20 en 21 juni). Na de Korbeld Rohdadag  op zaterdag 15 juni zijn er gedurende drie weken geen voetbalactiviteiten zoals trainingen en wedstrijden. Dit kun je zien als een korte rustperiode.

  Voorbereiding nieuwe seizoen
  Omdat we te maken hebben met late schoolvakanties, wordt de voorbereiding op het nieuwe seizoen in twee blokken opgedeeld. Het eerste blok van het nieuwe seizoen start voor alle jeugdteams op zaterdag 29 juni en duurt t/m zaterdag 13 juli. In deze periode kunnen trainers, coaches en teammanagers zelf trainingen en wedstrijden inplannen. Daarna start de zomervakantie. Vanaf maandag 12 augustus start het tweede blok van de voorbereiding. Meer informatie over de planning vind je via deze link.

  Met sportieve groet,

  Organisatorische Commissie Jeugd (OC)
  Technische Commissie Jeugd (TC)