• Het seizoen 2023-2024 is bijna afgelopen. Dat houdt onder meer in dat ballen en overige materialen weer moeten worden ingeleverd. We hebben hiervoor week 25, direct na de Korbeld Rohdadag (zaterdag 15 juni), ingepland. Dus de week van maandag 17 juni. 

  In de twee weken na de Korbeld Rohdadag (17/6 t/m 30/6) vinden er geen activiteiten plaats op de velden. De Commissie Beheer Kleding en Materialen gaat deze twee weken o.a. gebruiken om alle kasten in gereedheid te brengen voor het nieuwe seizoen 2024-2025. Daarvoor doen we een dringend beroep op jullie medewerking.

  Lever s.v.p. de materialen in!
  We vragen jullie om in week 25, van maandag 17/6 t/m donderdag 20/6, ervoor te zorgen dat alle materialen (ballen, waterzak, bidons, hesjes etc.) in jullie kasten worden opgeborgen. Daarbij een dringend verzoek om de hesjes eerst te wassen. Denk ook aan het inleveren van de zwarte Rohda-tas, die jullie hebben ontvangen voor  het opbergen van kostbare spullen.

  Controle inhoud kasten
  Op vrijdag 21/6 en zaterdag 22/6 controleren we de inhoud van de kasten. We veranderen dan ook de cijfercodes van de hangslotjes. Als blijkt dat teams spullen nog niet hebben ingeleverd, volgt direct een dringende telefonische oproep aan de betreffende staf om dat alsnog p.o. te doen. Zo nodig kan er met ons contact worden opgenomen via materialen@rohdaraalte.nl.

  Cijfercodes kasten nieuwe seizoen
  In week 26(maandag 24/6 t/m vrijdag 28/6) worden de kasten klaargemaakt voor de teams in het nieuwe seizoen 2024-2025. De cijfercodes van de hangslotjes worden vervolgens aan het eind van die week via de mail aan de stafleden gezonden.

  In juli is er gedurende enkele weken de mogelijkheid om te trainen en/of oefenwedstrijden te spelen. We zijn daarom heel erg afhankelijk van jullie medewerking wat betreft het tijdig inleveren van alle materialen. We rekenen dan ook op jullie bereidheid om alles vlot te laten verlopen. Reserveer de geplande dagen voor het inleveren in je agenda, zodat je het niet vergeet!

  Nieuw wedstrijdtenue
  Tot slot nog het volgende. Zoals jullie wellicht al weten, komt er vanaf het nieuwe seizoen een nieuw wedstrijdtenue. De presentatie daarvan vindt plaats op de Korbeld Rohdadag. Uitreiking van de nieuwe tenues is na de zomervakantie, in de week na Stöppelhaene (de week van maandag 2/9). Tegelijkertijd kunnen dan de oude tenues worden ingeleverd. Te zijner tijd volgt hierover, evenals over de gelegenheid om te ruilen, nader bericht.

  Met vriendelijk groet,

  Namens de Commissie Beheer Kleding en Materialen
  Menno Wolters, voorzitter