• Privacy beleid Rohda Raalte

    De nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

    U hebt het waarschijnlijk al gehoord of gelezen, vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet de zogenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacy wetgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en geldt voor de gehele Europese Unie.

    Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers, etc. Met deze documentatieplicht kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG.

    De afgelopen maanden heeft Rohda Raalte haar privacy beleid vormgegeven, gebaseerd op de vereisten in de nieuwe wet. Vanaf heden zult u het Privacy Reglement op de website aantreffen onder het tabblad “Organisatie”. Rohda Raalte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt er van op aan dat hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen. In het Privacy Reglement geven wij u hierover nadere informatie.